کافی شاپ

از آنجا که گروه ما مناسب با هر سلیقه مجالس شما را برگزار می کنند.محیط کافی شاپ را با سبک مدرن و سرویس دهی و پذیرایی در طول زمان برگزاری مراسم عروسی، ارائه می دهیمکه شامل انواع شیک ها، قهوه گلاسه می باشد.