ریسه آرایی

نورپردازی باغ و نوردهی فضاهای مراسم یکی از تخصص های خدمات مجالس و تشریفات خلیج فارس می باشد که برای ایجاد مکانی زیبا و دلنشین برای برگزاری مراسم شما صورت می گیرد.